12 – 14 deň, Pondelok 21. marec – Streda 23. marec

P1250711
Štafetu od 21-23. marca pred Veľkou nocou prebrali po konci prvého worskhopu slovenskí študenti a pedagógovia z FA STUBA, pretože konštrukciu bolo treba dokončiť pre ďalšiu fázu – druhý workshop po Veľkej Noci, kedy je už potrebné začať pracovať na vonkajšom pochôdznom obklade.

5. – 7. deň – Pondelok, 14. marec – Streda, 16. marec

P1250565
Impregnation of the beams
  • Prvá skupina pomáhala pri nakladaní jednotlivých dielcov z vodovzdornej preglejky vyrezanej na CNC fréze vo firme LACOS v Senci a ich skladaní v Komajticiach v spoločnosti LEGA, kde sa nasledujúce tri dni uskutočnilo lepenie jednotlivých dielcov do nosníkov.

Pokračovať v čítaní: 5. – 7. deň – Pondelok, 14. marec – Streda, 16. marec

4. deň – Piatok, 11. marec

IMG_20160311_083935[1]
Inštalovanie skrutiek
  • testovanie zemných skritiek od firmy Isometall s pánom Jánom Budzákom, či sú vhodné do našej aktuálne geologickej skladby nami vybraného terénu
  • prvé manuálne pilotné skrutkovanie – výsledok je naštastie pozitívny, môžeme plánovať finálne mechanické skrutkovanie na ďalší týždeň
  • návšteva firmy LACOS v Senci, príprava CNC frézovania a korigovanie značenia jendotlivých dielcov, aby boli neskôr pri lepení do nosníkov jednoznačne rozpoznateľné

Pokračovať v čítaní: 4. deň – Piatok, 11. marec

1. deň – Utorok, 8. marec

wch02
Prichádzame

Záverečná časť projektu sa začína začiatkom marca 2016. S našimi študentmi plánujeme postaviť platformu pre pozorovanie vtáctva na Hrušovskej zdrži.

Platforma bude odvážnou konštrukciou zloženou z CNC frézovaných a lepených nosníkov z preglejky. Je to určite prvý krát, čo na Slovensku vzniká niečo podobné.

Kvôli komplikovanosti konštrukcie sme sa rozhodli rozdeliť naše stretnutia do dvoch jarných workshpov. Prvý sa koná už pred Veľkonočnými prázdninami a pokračovať budeme po nich, keď pozorovateľňu chceme dokončiť.

Pokračovať v čítaní: 1. deň – Utorok, 8. marec

Študentský workshop na škole architektúry Bergene

image18
Mock-up pozorovateľne

Záverom Novembra 2015 sa za účasti 24 študentov a 6 pedagógov z Fakulty architektúry v Bratislave a Školy architektúry v Bergene uskutočnil intenzívny 7 dňový workshop na Bergen architecture schol (BAS), ako súčasť spoločného projektu oboch inštitúcií. Workshop je pokračovaním projektu „Experimental Wooden Climatic Chamber“, inštitucionálnej spolupráce podporenej Štipendijným programom EHP Slovensko.

Prvé pracovné stretnutie sa konalo začiatkom Novembra v Bratislave a Hrubom Šúri. Záverom prvého workshopu na Slovensku bol výber lokality pre pozorovateľňu vtáctva na Dunaji, konkrétne na Hrušovskej zdrži v extraviláne obce Kalinkovo, ako aj prvé koncepty budúcej podoby pozorovateľne Pokračovať v čítaní: Študentský workshop na škole architektúry Bergene

Študenti architektúry postavia pozorovateľňu vtáctva na Dunaji

Počas letných mesiacov získala Fakulta architektúry STU v Bratislave finančnú podporu zo Štipendijných programov EHP Slovensko na 10 -mesačný projekt inštitucionálnej spolupráce s Bergen architecture School – BAS ukončením v júni 2016, pod názvom „Experimental Wooden Climatic Chamber“. Táto spolupráca bola dohodnutá počas prípravnej návštevy v Bergene v apríli tohto roku.

Popri posilnení spolupráce medzi školami je jedným z hlavných cieľov projektu  vytvorenie architektonickej štruktúry pre pozorovanie prírody z dreva s ubytovacou jednotkou na pobreží Dunaja v blízkom okolí Bratislavy, navrhnutej a postavenej študentmi a pedagógmi z oboch inštitúcií. Projekt by mal okrem posilnenia tvorivých, technických a sociálnych zručností študentov pomôcť aj rozvoju ekoturizmu v okolí Bratislavy.

Workshop v Hrubom Šúri

Pokračovať v čítaní: Študenti architektúry postavia pozorovateľňu vtáctva na Dunaji

Krátky popis projektu

Riešitelia: FA STUBA (hlavny riesitel) a BAS, za podpory od OZ ArTUR

Cieľ projektu: pozorovateľna prírody (nature watching tower) s pridanými funkciami Experimental Wooden Climatic Chamber (EWCC).

Vybudovanie stanoviska pre pozorovanie prírody s malou ubytovaco-výskumnou jednotkou, dostupnou na vyžiadanie od spravujúcej organizácie, FA STUBA, OZ ArTUR, pripadne Statne lesy.

norsvk

Pokračovať v čítaní: Krátky popis projektu