Študenti architektúry postavia pozorovateľňu vtáctva na Dunaji

Počas letných mesiacov získala Fakulta architektúry STU v Bratislave finančnú podporu zo Štipendijných programov EHP Slovensko na 10 -mesačný projekt inštitucionálnej spolupráce s Bergen architecture School – BAS ukončením v júni 2016, pod názvom „Experimental Wooden Climatic Chamber“. Táto spolupráca bola dohodnutá počas prípravnej návštevy v Bergene v apríli tohto roku.

Popri posilnení spolupráce medzi školami je jedným z hlavných cieľov projektu  vytvorenie architektonickej štruktúry pre pozorovanie prírody z dreva s ubytovacou jednotkou na pobreží Dunaja v blízkom okolí Bratislavy, navrhnutej a postavenej študentmi a pedagógmi z oboch inštitúcií. Projekt by mal okrem posilnenia tvorivých, technických a sociálnych zručností študentov pomôcť aj rozvoju ekoturizmu v okolí Bratislavy.

Workshop v Hrubom Šúri

Prvé stretnutie formou intenzívneho sústredenia a workshopu sa konalo 4 – 11. novembra 2015 za účasti 24 študentov a 7 pedagógov z oboch partnerských inštitúcií. Jeho hlavným cieľom bolo vybrať lokalitu na stavanie budúcej pozorovateľne, vytvoriť koncept budúcej pozorovateľne a funkčné pracovné skupiny zložené z nórskych a slovenských študentov. V priestoroch Fakulty architektúry v Bratislave sa konali prezentácie oboch zúčastnených strán. Študenti a pedagógovia zo slovenskej strany prezentovali svoje „hands-on“ projekty a rešerše týkajúce sa projektu, z ktorých zaujali najmä intervencie v Starej tržnici. Nórska strana prezentovala projekt „Tubakuba“, ktorý bol súčasťou programu „Climatic chamber – Klimatická bunka.“ Koncept klimatickej bunky bol inšpiráciou pre spoločný projekt pozorovateľne prírody.

Počas sedem dňového intenzívneho sústredenia sa riešitelia projektu zúčastnili exkurzie na rakúskom Neusiedler See v chránenom vtáčom území Seewinkel, ktorú organizovala ekoturistická agentúra Watching.sk, orientovaná na pozorovanie prírody. V rámci exkurzie si študenti vyskúšali možnosť pozorovať vtáctvo z rôznych typov realizovaných pozorovateľní v Rakúsku. Súčasťou bola tiež prezentácia profesionálneho fotografa prírody o konceptoch vhodných pre pozorovanie vodného vtáctva.

Navštívené boli aj možné miesta pre pozorovateľňu v Hrubom Šúri na Malom Dunaji a Kalinkove – Hrušovskej zdrži, ktorá je súčasťou vodného diela Gabčíkovo a je chráneným vtáčím územím. Tvorivá časť workshopu sa neskôr konala v Ekocentre OZ ArTUR v Hrubom Šúre, kde študenti pracovali v zmiešaných medzinárodných skupinách a pripravili aj prvé koncepty pre budúcu architektúru.

Súčasťou sústredenia boli aj prednášky o udržateľnom staviteľstve od Zuzany Kierulfovej z OZ ArTUR, prednáška a konzultácie talianskeho neuroergonóma Jadera Tolju, ktorý sa dlhodobo venuje výskumu vzťahu priestoru a človeka a Radovana Tiňa z FCHPT STUBA o vlastnostiach dreva, predovšetkým o jeho správaní sa voči vlhkosti.

V závere workshopu študenti prezentovali svoje myšlienky a pracovné modely. Mali možnosť ich konfrontovať s pedagógmi a odborníkmi na pozorovanie prírody.

Pokračovaním spoločného projektu bude ďalšie sústredenie, ktoré sa bude konať na BAS v Bergene. Následná realizácia projektu za účasti oboch strán bude na jar budúceho roku, na brehu Hrušovskej zdrže.

Text: Martin Boleš a Veronika Kotradyová
Bratislava 12. 11. 2015

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *