Študentský workshop na škole architektúry Bergene

image18
Mock-up pozorovateľne

Záverom Novembra 2015 sa za účasti 24 študentov a 6 pedagógov z Fakulty architektúry v Bratislave a Školy architektúry v Bergene uskutočnil intenzívny 7 dňový workshop na Bergen architecture schol (BAS), ako súčasť spoločného projektu oboch inštitúcií. Workshop je pokračovaním projektu „Experimental Wooden Climatic Chamber“, inštitucionálnej spolupráce podporenej Štipendijným programom EHP Slovensko.

Prvé pracovné stretnutie sa konalo začiatkom Novembra v Bratislave a Hrubom Šúri. Záverom prvého workshopu na Slovensku bol výber lokality pre pozorovateľňu vtáctva na Dunaji, konkrétne na Hrušovskej zdrži v extraviláne obce Kalinkovo, ako aj prvé koncepty budúcej podoby pozorovateľne

image2Prvý deň bol venovaný predstaveniu Bergen architecture school. Exkurziu po škole viedla rektorka školy Cecilie Andersson. Sídlo školy je v bývalom betónovom sile s typickým industriálnym charakterom , ktoré študenti pod vedením pedagógov každý rok prebudovávajú pre potreby ateliérov, dielní a knižnice.

image3Škola disponuje dobre vybavenými dielňami, kde študenti po zaškolení sami obsluhujú stroje a je k dispozícii počas celého dňa. Jedným z najzaujímavejších projektov realizovaných priamo v budove školy je spoločná kuchyňa vytvorená zo stavebného odpadu pri konverzii školy, ktorá je k dispozícii pre všetkých a slúži aj ako silný socializujúci element.

image11Exkurzia bola tiež spojená s prezentáciami predchádzajúcich prác študentov, pričom sa jednalo vždy o hand´s-on projekty. Po exkurzii sa študenti z oboch škôl opäť spojili do skupín vytvorených počas prvého workshopu a prezentovali zámery svojich návrhov.

image4
Prezentácia Tormoda Amundsena z ateliéru BIOTOP o architektúre pre pozorovanie vtáctva
image5
Ukážka prác ateliéru BIOTOPE

Počas 3. dňa workshopu sa uskutočnila prezentácia architekta zo štúdia BIOTOPE, Tormoda Amundsena, ktorý sa venuje profesionálnemu navrhovaniu pozorovateľní vtáctva po celom svete. Študenti po 3 dňoch intenzívnej práce prezentovali svojich 5 alternatívnych stvárnení pozorovateľne.

image8
Prezentácie študentov

Pán architekt Amundsen sa zúčastnil, spolu s pedagógmi oboch škôl, kritiky a výberu projektu, v ktorom sa pokračovalo až do skončenia sústredenia.image17

image15
Navrhované umiestenie pozorovateľne

image14Ako najvhodnejšie riešenie pre pozorovanie vtáctva na Hrušovskej zdrži bolo vybraté riešenie drevenej zvlnenej terasovej štruktúry, ktorá bude okrem možnosti pozorovať prírodu poskytovať aj ďalšie aktivity pre rodiny s deťmi, peších turistov i cyklistov.

image7
Práca v medzinárodných skupinách v ateliéri
image12
Koncepcia informačného systému

Preorganizované skupiny pokračovali do skončenia workshopu v témach, ktoré riešili prístup a informačný systém, formovanie štruktúry, konštrukčný princíp a stvárnenie interiéru. Neodmysliteľnou súčasťou práce boli fyzické modely v mierke.

image10
Školenie na CNC fréze

Nápomocným bolo aj školenie používania CNC frézy a prípravy súborov pre frézovanie.

Tubakuba

Počas pobytu v Bergene študenti a pedagógovia oboch škôl ešte navštívili študentský projekt „Tubakuba“ – ubytovaciu turistickú bunku nad mestom, ktorá vznikla ako súčasť predošlého projektu „Climatic chamber“ .

Prezentácie prác študentov
image13
Spoločná večera v školskej kuchyni

Záverom sústredenia boli prezentácie tematických skupín a spoločná večera. Tiež sa uskutočnilo stretnutie administratívnych pracovníkov oboch inštitúcií. Jeho cieľom bolo informovať o koordinácii prebiehajúceho projektu ako aj výmena skúseností z podobných projektov. Posledný deň bol venovaný exkurzii po okolí a za architektúrou.

image16
Klimatické podmienky a zónovanie

Projekt bude pokračovať v marci tohto roku realizačným workshopom v Kalinkove na Hrušovskej zdrži. Dovtedy budú študenti upresňovať formu realizácie a pripravovať dokumenty pre povolenie malej stavby. Tiež bude potrebné nájsť doplňujúce zdroje financovania pre realizáciu projektu.

image20
Pracovné modely
image21
Vybraný návrh pozorovateľne na Dunaji – Hrušovskej zdrži
image19
Návrh konštrukčného princípu stavby pozorovateľne

Text a foto: Martin Boleš, Veronika Kotradyová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *