Učebná pomôcka

Učebná pomôcka pre prácu architektov a dizajnérov s CNC-strojmi. Je určená na vzdelávanie architektov a dizajnérov v oblasti tvorby s CNC technikou, ktorá sa stala neoddeliteľnou súčasťou architektonickej, interiérovej a nábytkovej tvorby. Významný podiel má najmä pri tvorbe drevostavieb. Je učebnou pomôckou pre ateliérovú tvorbu na inžinierskom stupni FA STUBA, voliteľné predmety a povinné predmety na bakalárskom stupni, ako je napr. Aplikácia dreva v dizajne. Je možné ju použiť aj na vzdelávanie architektov a dizajnérov na iných školách.

PDF na stiahnutie