Úprava povrchu

P1260177
Posledná fáza je úprava povrchu obkladu. Kvôli dažďom boli už medzičasom na povrchu tmavošedé škvrny, preto sme sa rozhodli ešte povrch vybrúsiť, aby bola na začiatku farba homogénnejšia aspoň pred začatím povrchovej úpravy. Rovné plochy boli brúsené pásovou brúskou, zaoblené sa dali lepšie vybrúsiť vibračnou brúskou. Pokračovať v čítaní: Úprava povrchu

Workshop 2: Deň 5 – 9, nedeľa 3. apríl – štvrtok 7. apríl

P1260014V tejto fáze sa vytvárali tvarované rebrá z preglejky, spevnené stavebným rezivom, ktoré vytvárajú podpornú konštrukciu pre opieranie chrbtom pri hlavnom veľkom nosníku. Pokračovať v čítaní: Workshop 2: Deň 5 – 9, nedeľa 3. apríl – štvrtok 7. apríl

12 – 14 deň, Pondelok 21. marec – Streda 23. marec

P1250711
Štafetu od 21-23. marca pred Veľkou nocou prebrali po konci prvého worskhopu slovenskí študenti a pedagógovia z FA STUBA, pretože konštrukciu bolo treba dokončiť pre ďalšiu fázu – druhý workshop po Veľkej Noci, kedy je už potrebné začať pracovať na vonkajšom pochôdznom obklade.

Študentský workshop na škole architektúry Bergene

image18
Mock-up pozorovateľne

Záverom Novembra 2015 sa za účasti 24 študentov a 6 pedagógov z Fakulty architektúry v Bratislave a Školy architektúry v Bergene uskutočnil intenzívny 7 dňový workshop na Bergen architecture schol (BAS), ako súčasť spoločného projektu oboch inštitúcií. Workshop je pokračovaním projektu „Experimental Wooden Climatic Chamber“, inštitucionálnej spolupráce podporenej Štipendijným programom EHP Slovensko.

Prvé pracovné stretnutie sa konalo začiatkom Novembra v Bratislave a Hrubom Šúri. Záverom prvého workshopu na Slovensku bol výber lokality pre pozorovateľňu vtáctva na Dunaji, konkrétne na Hrušovskej zdrži v extraviláne obce Kalinkovo, ako aj prvé koncepty budúcej podoby pozorovateľne Pokračovať v čítaní: Študentský workshop na škole architektúry Bergene

Študenti architektúry postavia pozorovateľňu vtáctva na Dunaji

Počas letných mesiacov získala Fakulta architektúry STU v Bratislave finančnú podporu zo Štipendijných programov EHP Slovensko na 10 -mesačný projekt inštitucionálnej spolupráce s Bergen architecture School – BAS ukončením v júni 2016, pod názvom „Experimental Wooden Climatic Chamber“. Táto spolupráca bola dohodnutá počas prípravnej návštevy v Bergene v apríli tohto roku.

Popri posilnení spolupráce medzi školami je jedným z hlavných cieľov projektu  vytvorenie architektonickej štruktúry pre pozorovanie prírody z dreva s ubytovacou jednotkou na pobreží Dunaja v blízkom okolí Bratislavy, navrhnutej a postavenej študentmi a pedagógmi z oboch inštitúcií. Projekt by mal okrem posilnenia tvorivých, technických a sociálnych zručností študentov pomôcť aj rozvoju ekoturizmu v okolí Bratislavy.

Workshop v Hrubom Šúri

Pokračovať v čítaní: Študenti architektúry postavia pozorovateľňu vtáctva na Dunaji

Krátky popis projektu

Riešitelia: FA STUBA (hlavny riesitel) a BAS, za podpory od OZ ArTUR

Cieľ projektu: pozorovateľna prírody (nature watching tower) s pridanými funkciami Experimental Wooden Climatic Chamber (EWCC).

Vybudovanie stanoviska pre pozorovanie prírody s malou ubytovaco-výskumnou jednotkou, dostupnou na vyžiadanie od spravujúcej organizácie, FA STUBA, OZ ArTUR, pripadne Statne lesy.

norsvk

Pokračovať v čítaní: Krátky popis projektu